Contact for queries :

32

This Course covers the third set of Pole Exercises

Price Options +
Enter full description of the course.

Course Currilcum

  • 19 Huen Dim Gwun 00:00:00
  • 20 Jou Ma Huen Dim Gwun 00:00:00
  • 21 Ba Ji Ying Huen Gwun 00:00:00
  • 22 Lou Suei/ Biu Lung Cheung 00:00:00
  • 23 Gao Lou Suei/Biu Lung 00:00:00
  • 24 Jou Ma/Gao Lou Suei/Fuk/Biu Lung Cheung 00:00:00
  • 25 Lou Suei/But Gwun 00:00:00
  • 26 Seung Ma Lou Suei/But Gwun 00:00:00
  • 27 Lou Suei/Tiu Gwun 00:00:00
Site by: SmythSys
X